Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

चौतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका-५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

चौतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका-५

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 उमेश कुमार ढकाल उमेश कुमार ढकाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9851257777
umeshkdhakal@gmail.com
2 बाबुराम खनाल बाबुराम खनाल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9851243084
3 सुनिता पहरी सुनिता पहरी प्रशासकीय अधिकृत 9841392883
sunee.pahari@gmail.com
4 नारायण लघु नारायण लघु प्रशासकीय अधिकृत 9840256702
5 प्रकाश थापा प्रकाश थापा नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9849924647
prakash.thapabe@gmail.com
6 रामजी थापा रामजी थापा नायब सुब्बा मुद्धा/भण्डारण शाखा 9851105332
7 हरिराम न्यौपाने हरिराम न्यौपाने नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9841369298
8 खोपनाथ नेपाल खोपनाथ नेपाल नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9849214005
khopnath99@gmail.com
9 गाैरव श्रेष्ठ गाैरव श्रेष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9843572393
chautaragaurab123@gmail.com
10 सुजन राना सुजन राना कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9841432037
ranasujan2037@gmail.com
11 राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ खरिदार प्रसाशन शाखा 9851100245
stharajendra1151@gmail.com
12 अशोक घले अशोक घले खरिदार प्रतिलिपि नागरिकता शाखा
ashokghale8@gmail.com
13 राम बाबु महतो राम बाबु महतो खरिदार मुद्दा शाखा 9844112309
rambabum376@gmail.com
14 सुरेन्द्र पुरी सुरेन्द्र पुरी हलुका सवारी चालक 9741012255
15 लिला प्रसाद चौलागाई लिला प्रसाद चौलागाई कार्यालय सहयोगी 9741181809
16 हिरा बहादुर पहरी हिरा बहादुर पहरी कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी
17 महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी प्रतिलिपि नागरिकता शाखा 9840441557
18 रुप बहादुर खत्री रुप बहादुर खत्री कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9841924995
19 सानु घले सानु घले कार्यालय सहयोगी 9843020013