Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

चौतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका-५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

चौतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका-५

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

ठेगाना : चौतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका-५

फोन नं : 011-620106

फ्याक्स : 011-620084

इमेल : daochautara@gmail.com, daosindhupalchok@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daosindhupalchok.moha.gov.np/?modal=admin_todo_tour