Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

चौतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका-५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

चौतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका-५

२०७७ मंसिर ०७ गतेबाट सबै पालिकाका सेवाग्राहीहरुलाई सम्पूर्ण सेवा नियमिति रुपमा संचालन सम्बन्धमा ।