Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

चौतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका-५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

चौतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका-५

उमेश कुमार ढकाल

  • उमेश कुमार ढकाल

उमेश कुमार ढकाल


उमेश कुमार ढकाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल umeshkdhakal@gmail.com
सम्पर्क 9851257777
ठेगाना Dhumbarahi 4, काठमाण्डौ
बहाल मिति २०७६ माघ २६